Podium

Toneelvereniging Podium Lovendegem-Vinderhoute werd opgericht in 1985 en telde meteen al 23 leden. Ze werd opgericht om het gemeentelijke toneelleven, dat - op enkele gastvoorstellingen van o.a. "De Drie Charels" na - al jaren stil lag, terug nieuw leven in te blazen via een eigen toneelvereniging. Al in het tweede jaar werden niet alleen het aantal voorstellingen opgetrokken (van 1 weekend naar 2) maar ook het aantal producties (één in 't voorjaar en één in 't najaar), die voor het grootste deel in het Parochiaal Ontmoetingscentrum doorgingen.

Allerlei genres werden gebracht en telkens viel het op dat het grootste aantal toeschouwers afkwam op blijspelen en komedies. Om ook aan de verzuchtingen van liefhebbers van het ernstiger genre (zowel bij de leden als de toeschouwers) te voldoen werd van 1997 tot 2009 een 3de productie gebracht: de "septemberproductie" - waarop vooral éénakters en monologen gebracht werden – met telkens drie opvoeringen (eerst in het zaaltje achter café 't Centrum op het dorp en later in 'de verbeelding' in de Kasteeldreef).

Gastvoorstellingen met eenakters en monologen werden ook in Vinderhoute en Merendree gebracht ter gelegenheid van de gemeentekermis. In juni 2004 mochten wij de 1ste prijs in ontvangst nemen verbonden aan de wedstrijd voor avondvullend toneel van "Opendoek vzw" (het overkoepelende orgaan voor amateurtheater in Vlaanderen). In de voorbije jaren werden heel wat van onze actrices en acteurs genomineerd voor prijzen in de categorie "beste hoofdrol" en "beste bijrol". Wij kregen eveneens nominaties en prijzen in de categorie "homogeniteit in spel" en "beste decor".