Podium

Beste toneelliefhebber,

Voor ons, toneelliefhebbers, is het al een heel bijzonder jaar geweest.


Op 13 maart 2020 werden wij gevraagd in ons kot te blijven. Wij waren genoodzaakt om de voorstelling van het voorjaar te verplaatsen en meteen keken wij uit naar het najaar.

De situatie rondom het Coronavirus zag er elke dag beter en beter uit. Tot we voor kort te horen kregen dat er een heropflakkering was.

Hierdoor is een najaarsproductie op poten zetten en de veiligheidsmaatregelen respecteren te moeilijk.Met spijt in het hart hebben we als bestuur besloten om de najaarsproductie in november/december niet te laten doorgaan. Het was een moeilijke, maar juiste keuze. Het is ook onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van COVID-19 te vertragen en onze leden en ons publiek hiertegen te beschermen.

Ons feestjaar 2020 zal dus een stil jaar zijn voor PODIUM.

Maar… dit geeft ons de tijd om van 2021 een mooi jaar te maken. We willen ons feestjaar, 35 jaar, niet ongemerkt laten voorbij gaan waardoor 2021 net dat tikkeltje specialer zal zijn.

Wij hopen u tegen dan terug te mogen ontvangen om samen met ons ‘het rode doek’ terug open te zien gaan en te genieten van een voorstelling om ‘u’ tegen te zeggen.


Met vriendelijke groet

Het bestuur

Volgende voorstelling